**ظهور عشق**


بسمک یا الله

**********************

ازل بود و تو بودی و  دگر هیچ.

سر در گریبان عشق فرو برده بودی و به خود می اندیشیدی:

وه که من چه هستم و که هستم؟

صمدی پر از کمالات ناب.

پر از صفات و اسمای برحق.

این منم

زیبای نهانی که جز او نیست و یکتا و بی همتاست.

ولی 

حیف من نیست که ناشناخته مانم؟

خودم را بروز دهم.

تجلی کنم.

ظهور کنم.

در خلقی که از آن ِ منند.

از خودم.

از من هستند و من نیستند.


آه.

عاشقی می خواهم ک مرا بپرستد.

مرا بجوید.

از من بگوید.

به زبان او حمد شوم.

به زبان او تسبیح گردم.

عاشقی خواهم که رنگ و بوی مرا داشته باشد.

به او بنگرم و خویش را در او بینم.


آه

من العشق.

***********************

و این آه

صادر اول بود. از آن یکتای واحد که ظهور کرد و با عشق تجلی نمود.

مشاوره تلفنی تحصیلی میهن مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها